Apie mus

Trumpai

2014 09 08

Rudamina istoriškai žinoma nuo XIV a. Tuo metu ją valdė Rudaminų–Dusetiškių šeima. Padavimas sako, kad, kai buvo krikštijama Lietuva, Rudamina su savo šeimos nariais pasikrikštijo Rudaminos upelyje.

Pasak istoriko R. Krasausko, Rudamina esanti senesnė už Vilnių. Rašytiniuose šaltiniuose Rudamina minima nuo 1377 metų. 1394-aisiais – netoli Rudaminos Vytautas Didysis patyrė pralaimėjimą mūšyje prieš kryžiuočius.  XVI a. pabaigoje Rudaminą valdė uolus reformatų veikėjas Andrius Volanas, dažnai pravardžiuojamas „kalvinistų popiežiumi“. Carinės Rusijos ir Lenkijos valdymo laikais (1939–1950) Rudamina buvo valsčiaus centras. Rudaminos miestelis įsikūręs prie Rudaminos upelio (dešinysis Vokės intakas) 11 km į pietus nuo Vilniaus. Rudamina – seniūnijos centras, kuriame gyvena 3981 žmogus (2013 m).

Kada nors knygos atėjimas pas žmogų bus prilygintas dieviškosios ugnies pagrobimui – nes kuo gi mes ginamės nuo tamsos ir smurto žvėrių, jei ne knyga, kuo šildom sugrubusią sielą, kieno, jei ne knygos šviesa mus vedė ir veda pasaulio ir pačių širdies labirintais“.                                    
                                                            Justinas Marcinkevičius

 jm1 91x69

Biblioteka įkurta 1940 metais. Tuo metu ji vadinosi Rudaminos valstybine viešąja biblioteka. Pradinis literatūros fondas buvo tik 808 egzemplioriai spaudinių.

Centralizuotos bibliotekų sistemos spaudinių fonde 2013 metais buvo 308090 egzempliorių spaudinių, bibliotekų paslaugomis naudojosi 10792 vartotojai.  2010 metais VRC biblioteka minėjo 70 metų įkūrimo jubiliejų.