Katalogai ir duomenų bazės

2020 06 01

VRSCB elektroninis katalogas – atspindi Centrinės bibliotekos ir filialų dokumentų fondą bei dokumentų, turinčių informacijos apie rajoną, sudėtines dalis.
VRSCB elektroninis katalogas.
VRSCB elektroninis katalogas (
paieška pagal žodį).

LIBIS – Lietuvos integralios bibliotekų informacijos sistemos suvestinis katalogas.

http://www.libis.lt/

NBDB – Nacionalinės bibliografijos duomenų bankas.
http://nbdb.libis.lt

Duomenų bazės

Lietuvos duomenų bazės 

Infolex – prieiga tik iš bibliotekoje esančių kompiuterių.

Tai teisinės informacijos paieškos sistema, kurioje pateikiami teisės aktai ir teismų praktika. Čia galite atlikti Lietuvos Respublikos valstybinių institucijų norminių teisės aktų su visais pakeitimais ir kitų dokumentų paiešką, susipažinti su ietuvos teismų praktika administracinėse, civilinėse, baudžiamosiose bylose, taip pat Europos Žmogaus Teisių Teismo sprendimais bylose prieš Lietuvą, Europos Teisingumo Teismo dokumentais, Seimo kontrolierių pažymomis, Vyriausiosios tarnybinės etikos komisijos sprendimais ir kt.

Dėl prisijungimo vardo ir slaptažodžio kreiptis į interneto skaityklos darbuotojus.

Laisvai prieinamos Lietuvos duomenų bazės

Eur-Lex duomenų bazė Europos Sąjungos teisės aktai. Duomenų bazė atnaujinama kasdien.

Lietuvos elektroninės tezės ir disertacijos Lietuvos mokslo ir studijų institucijų magistrantūros studijų baigiamieji darbai, daktaro disertacijos, jų santraukos.

Lietuvos Respublikos 1918-1940 m. teisės aktų bazė

Lituanistika Humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimai, kurių objektas yra Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, kalbos raida ir dabartis. 

Mykolo Romerio universiteto elektroninės knygos. Portale patalpinta daugiau nei 130 laisvos prieigos socialinių, humanitarinių bei tiksliųjų mokslų knygų. Skaitytojai gali rasti jiems reikalingą knygą pagal pavadinimą, autorių arba leidėją.

TAR – teisės aktų registras.