Krašto žymūs žmonės

Rajono istorinės asmenybės

2019 08 13

Bahuševičius Francišakas (Францiшак Казiмiравич Багушевiч) (1840-03-21–1900-04-28) – baltarusių rašytojas. Gimė Svironių kaime (Rukainių sen.).

Bekiu (Becu) Augustas Liudvikas (Ludvik August Becu) (1771-05-03–1824-08-26) – žymus mokslininkas, medicinos ir filosofijos mokslų daktaras, žinomo lenkų poeto Julijaus Slovackio patėvis. Nuo 1818 m. gyveno Mickūnuose, kurie buvo jo nuosavybė.

Bžostovskis Povilas Ksaveras (Paweł Ksawery Brzostowski) (1739-03-30 –1827-10-17) – Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valstybės veikėjas, kunigas. 1825–1827 m. Rukainių klebonas.

Giedraitis Antanas (Antoni-Karol Giedrajć) (1848-02-21–1909-10-26) – kunigaikštis, mokslininkas, pirmasis lietuvių geologas, gimė Karvyje (Vilniaus r.).

Jakavonis Ambraziejus (1886-02-05–1943) – lietuvių visuomenės veikėjas, lietuvybės puoselėtojas Vilniaus krašte. Klebonavo ir žuvo Eitminiškėse.

Karpovičius Timoteušas (Tymoteusz Karpowicz) (1921–2005) – lenkų poetas, prozaikas, dramaturgas ir vertėjas gimė Marijampolio seniūnijoje Žaliosios kaime.

Leduchovska Šv. Uršulė  (Św. Urszula Ledochowska) (1865-04-17–1839-05-29) – apaštalė, seserų uršuliečių kongregacijos įkūrėja. Seserų uršuliečių namai buvo įkurti ir Juodšiliuose (1924–1946).

Lukoševičius Juozas (Jozef Lukaszewicz) (1863-12-01–1928-10-20) – geologas, revoliucionierius – narodnikas, Vilniaus universiteto profesorius. Gimė Bikiškių kaime (Lavoriškių sen.).

Mackevičius Juozapas (Mackiewicz Józef) (1902-04-01–1985-01-31) – rašytojas, publicistas, politinis veikėjas. Antrojo pasaulinio karo metais gyveno Juodšiliuose.

Norkūnas Pranas (1908-02-01–1992-10-09 ) – gydytojas chirurgas, mokslininkas, visuomenės veikėjas. Gimė Marijampolio kaime.

Norkūnas Petras – habilituotas medicinos daktaras, chirurgas onkologas. Gimė 1912 metais Marijampolio kaime.

Moravskis Stanislovas (Stanisław Morawski)  (1802-07-22–1853-10-06) – gydytojas, literatas, vienas įžvalgiausių XIX šimtmečio memuaristų, Filoretų ir Filomatų draugijos narys. Gimė Mickūnuose.

Naruševičius Adomas (Adam Stanisław Naruszewicz). Gimė (1733-10-20 – 1796-05-06) – istorikas, poetas, klebonas. 1774–1790 m. klebonavo Nemenčinėje.

Naumovičius Janas (Jan Naumowicz) (1902–1942) – kunigas, kuris, kartu su Švenčionėlių klebonu Boleslavu Bazevičiumi, 1942 metais buvo sušaudytas gestapininkų. Gimė Rudaminos seniūnijoje Šiaudinės kaime. Palaidotas Švenčionėlių kapinėse.

Obstas Janas Konradas (Jan Konrad Obst) (1876-12-24–1954-03-09) – operos dainininkas, publicistas, leidėjas, istorikas. 1934 m. nusipirko dvarelį Kirtimų kaime šalia Lavoriškių,  kur gyveno iki mirties.  Palaidotas Kirtimų kaimo kapinėse.

Pacas Mykolas Kazimieras (1624–1682-04-14) – Lietuvos didikas, karo vadas, politinis veikėjas. Mirė, o tiksliau žuvo Vokėje (dab. Vaidotai, Vilniaus r.).

Parčevskis Konstantinas (Konstanty Parczewski) (1801-08-19–1855-09-08) –  teisininkas, smuikininkas, 1831 m. sukilimo dalyvis. Gimė Raudondvario kaime.

Pilsudskis Juozas (Józef  Klemens Piłsudski) (1867-12-05–1935-05-12) – Lenkijos revoliucinis ir valstybės politinis veikėjas, Lenkijos maršalas, 1926–1935 m. Tarpukariu (1930–1935 m.) daug laiko praleisdavo Pikeliškėse savo vasaros rezidencijoje.

Pliaterytė Emilija (lenk. Emilia Plater). (1806-10-13–1831-12-23) – grafaitė, kilusi iš garsios Pliaterių giminės. 1831 m. sukilimo dalyvė, Lenkų kariuomenės kapitonė. 1831 m. Nemenčinės apylinkėse vadovavo sukilimui prieš carinės Rusijos priespaudą.

Ramanauskas-Vanagas Adolfas (1918-03-06–1957-11-09) – Lietuvos pedagogas, žurnalistas, karininkas, rezistentas, kovotojas už Nepriklausomybę, partizanų vadas, brigados generolas.

Sarbievijus Motiejus Kazimieras (Maciej Kazimierz Sarbiewski) ( 1959-02-24–1640-04-02) – jėzuitas, poetas, pamokslininkas, literatūros teorikas. Dalį praleistų Lietuvoje metų Sarbievijus gyveno Bezdonyse, kurie nuo 1609 m. priklausė jėzuitams.

Sirokomlė Vladislavas (Władysław Syrokomla, tikras vardas lenk. Ludwik Władysław  Franciszek Kondratowicz) (1823-09-29–1862-09-15) – lenkų poetas. 1853–1860 metais gyveno Bareikiškių dvarelyje (Rukainių sen.).

Slavinskis Petras (Piotr Sławiński) (1795-06-29–1881-05-30) – įžymus astronomas, Peterburgo MA narys, korespondentas. Gimė Kenos kaime  (Kalvelių sen.).

Slovackis Julijus (Juliusz Słowacki) (1809-09-04–1849-04-03) – lenkų poetas.  Gyvendamas Vilniuje, per atostogas poetas dažnai lankydavosi patėviui prof. A. L. Bekiu priklausiusiame dvare Mickūnuose (Vilniaus r.). Ant Mickūnų (Vilniaus r.) bažnyčios sienos yra paminklinė lenta, primenanti, kad 1826 m. spalio mėnesį poetas J. Slovackis dalyvavo iškilmingame šios bažnyčios pašventinime.

Sopočka Mykolas (Michał Sopoćko) (1888-11-01–1975-02-15) – kunigas, teologijos profesorius. Vokiečių okupacijos metais (1942-1944) seserys uršulietės kunigą nuo tremties slėpė Juodšilių kaime.

Taraškevičius Branislavas (Бранiслаў Адамавiч Тарашкевiч) (1892-01-20–1938-11-29) – baltarusių visuomenės ir politikos veikėjas, filologas. Gimė Mačiuliškių kaime (Lavoriškių sen.).

Zdziechovskis Marjanas (Marian Zdziechowski)  (1861-04-30–1938-10-05) – filosofas, slavistas, publicistas. Prieš II pasaulinį karą nupirko dvarą Sudervėje. Dabar šitame dvare yra Sudervės pagrindinė mokykla.

Žukovskis Piotras Banifacy (Piotr Bonifacy Żukowski) (1913-01-13–1942-04-10) – Romos katalikų bažnyčios palaimintasis, brolis pranciškonas. Gimė vienkiemyje Bran Rapa šalia Sklėriškių  (Nemenčinės sen.) 1831 m. Nemenčinės apylinkėse vadovavo sukilimui prieš carinės Rusijos priespaudą. 1831 m. Nemenčinė apylinkėse vadovavo sukilimui prieš carinės Rusijos priespaudą.