Renginiai

2014 09 08

Renginys „Saugesnio interneto diena 2013“

Vasario 5 diena Pagirių kultūros informaciniame centre vyko renginys „Saugesnio interneto diena 2013“, šiais metais tai yra jau 10-oji saugesnio interneto akcija.
Šių metų dienos tema buvo: TEISĖS IR ATSAKOMYBĖ INTERNETE.
Akcijos šūkis: JUNKIS PAGARBIAI IR ATSAKINGAI!

Skaityti daugiau...
2016 03 21

„Pirmokų įšventinimas“ Lavoriškių vidurinėje mokykloje

Lapkričio 30-ą dieną Lavoriškių bibliotekos darbuotojos dalyvavo gražiame renginyje Lavoriškių vidurinėje mokykloje: „Pirmokų įšventinimas“. Tai buvo ypatinga diena Lavoriškių vidurinės mokyklos pirmokams, kurie tądien išlaikė pirmą savo egzaminą ir buvo įtraukti į mokinių gretas. Šiam renginiui pirmos klasės moksleiviai ruošėsi jau nuo mokslo metų pradžios: mokėsi deklamuoti eilėraščius, dainuoti dainas, šokti, susipažino su mokykla, su savo teisėmis ir pareigomis mokykloje, susidraugavo vieni su kitais. Renginio metu pirmos klasės mokiniai drąsiai pristatė savo paruoštą programą bei priėmė mokyklos įžadus. Pirmokai buvo apdovanoti diplomais, dovanėlėmis ir saldumynais. Bibliotekos darbuotojos taip pat pasveikino pirmokiukus ir pakvietė juos bei jų tėvelius dažniau apsilankyti bibliotekoje. Labai džiaugiamės gražiais ir glaudžiais bendradarbiavimo ryšiais su Lavoriškių vidurinės mokyklos mokiniais bei mokytojais. 

Šiaurės šalių savaitę
2017 04 26

„ĮVAIRIALYPĖ ŠIAURĖ“

Penkioliktus metus iš eilės Lietuvos bibliotekos susibūrė į šviesos ir knygos šventę - Šiaurės šalių bibliotekų savaitę. Lavoriškių bibliotekoje Šiaurės šalių savaitę šiais metais vyko lapkričio 12-18 d. Šių metų Šiaurės šalių bibliotekų savaitės tema buvo "ĮVAIRIALYPĖ ŠIAURĖ". Pagrindinė šio projekto idėja – populiarinti literatūrą ir knygų skaitymą, organizuojant kultūros renginius.

Skaityti daugiau...
2014 09 03

Piešinių konkursas „Nupiešk savo patarimus, kaip saugiai naudotis internetu!“

Lavoriškių bibliotekoje birželio mėnesį vyko piešinių konkursas „Nupiešk savo patarimus, kaip saugiai naudotis internetu!“. Piešinių konkurse aktyviai dalyvavo jaunieji bibliotekos lankytojai, kurie piešiniais bandė išreikšti savo patarimus kaip saugiai naudotis internetu. Dalyviai savo piešinius piešė kompiuteriniu būdu naudodamiesi paint.NET kompiuterinė programa. Konkurso pradžioje su dalyviais pakalbėjome ir aptariame kokios grėsmės mūsų laukia internete jeigu mes nelaikysime saugumo taisyklių. Mokiniai sužinojo, diskutavo kaip saugiai naudotis internetu ir išvengti galimų jo grėsmių. Visi dalyvavę konkurse mokiniai buvo apdovanoti atminimo dovanėlėmis ir saldžiais prizais.

2014 09 08

Akcija „Padovanok bibliotekai gerą knygą“

Nuo balandžio iki birželio mėnesio Lavoriškių bibliotekoje vyko  akcija „Padovanok bibliotekai gerą knygą“. Šios akcijos metu visi norintys turėjo puikią progą padovanoti bibliotekai perskaitytas knygas, taip jie ne tik papildo bibliotekos fondą, bet ir pasidalina, apsikeičia įdomiomis knygomis. Padovanota knyga skaitytojams dalins žmonijos išmintį, įdomius nuotykius, nuostabius herojus, vaizdingus aprašymus. Skaitydami knygas tampame geresni, tauresni. Viską, ką turime gero savo dvasiniame pasaulyje, gavome iš knygų. Labai džiaugiamės tradicine akcija, kuri gausiai papildo bibliotekos fondus naujomis, skaitytojams įdomiomis knygomis. Norėtume padėkoti visiems skaitytojams, dalyvavusiems mūsų akcijoje: Jonui Mažeikai, Henrikui Selevičiui, Dianai Michalovskai, Henrikui Krasovskiui, Julijušui Aladovičiui už jo išleistą knygą „Ja wiersze nie pisałem“ („Aš eilėraščių nerašiau") bei Zbignevui Glasko už jo padovanotą knygą „Slabados kaimo istorija ir tradicijos“. Ačiū, visiems, dovanojusiems knygas!