Darbo užmokestis

Vilniaus rajono savivaldybės Centrinės bibliotekos darbuotojų vidutinis mėnesinis darbo užmokestis

2017 01 30

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS CENTRINĖS BIBLIOTEKOS
DARBUOTOJŲ VIDUTINIS MĖNESINIS NUSTATYTASIS (PASKIRTASIS) DARBO UŽMOKESTIS

Pareigybės pavadinimas

Darbuotojų,
einančių šias
pareigas, skaičius

2015 m. vidutinis mėnesinis bruto
darbo užmokestis
(Eur)

2016 metų III-ojo ketvirčio vidutinis mėnesinis bruto darbo užmokestis
(Eur)

Direktorius

1

807,03

1215,00

Direktoriaus pavaduotojas

1

625,25

870,00

Vedėjas

4

596,73

714,00

Vyr. metodininkas-vadybininkas

1

589,30

706,00

Vyr. bibliotekininkas

2

482,80

621,00

Vyr. bibliotekininkas

3

426,00

604,00

Vyr. bibliotekininkas

1

482,80

554,00

Vyr. bibliotekininkas

2

497,00

579,00

Vyr. bibliotekininkas

4

379,85

426,00

Vyr. bibliotekininkas

7

397,60

408,00

Vyr. bibliotekininkas

6

426,00

547,00

Vyr. bibliotekininkas

2

426,00

479,00

Vyr. bibliotekininkas

11

482,80

497,00

Vyr. bibliotekininkas

8

422,45

515,00

Vyr. bibliotekininkas

1

497,00

554,00

Automatizuotos sistemos specialistas

5

482,80

621,00

Interneto skaityklos specialistas

7

497,00

614,00

Interneto skaityklos specialistas

4

426,00

458,00

Interneto skaityklos specialistas

0,5

205,90

249,00

Fondo saugotojas

0,5

162,52

190,00

Vyr. bibliografas

1

482,80

604,00

Direktoriaus pavaduotojas ūkio reikalams

1

507,65

782,00

Valytojas

1

337,50

380,00

Techninis darbuotojas

4,25

337,50

380,00

CBS turto prižiūrėtojas 

1

300,00

426,00

Elektrikas inžinierius

0,5

168,75

190,00

 

Šaltinio informacija adresu.